Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 30, 2018

W programie Katarzyna Janowska rozmawia z Olgą Chajdas, Robertem Więckiewiczem i Andrzejem Sewerynem.


Nov 23, 2018

W programie Katarzyna Janowska rozmawia z Bartłomiejem Topą i Pawłem Domagałą.


Nov 16, 2018

W programie Katarzyna Janowska rozmawia z Mariuszem Szczygłem oraz Gabi Drzewiecką.


Nov 9, 2018

W programie Katarzyna Janowska rozmawia z Kamilem Nożyńskim, Krzysztofem Skoniecznym, Grzegorzem Turnauem, Justyną Sobolewską i Tomaszem Raczkiem.