Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 15, 2019

W programie Katarzyna Janowska rozmawia z Gabrielą Muskałą, Andą Rottenberg i Filipem Niedenthalem.


Feb 8, 2019

W programie Katarzyna Janowska rozmawia z Agnieszką Żulewską, Katarzyną Kalwat, Stanisławem Soyką oraz Robertem Piaskowskim.


Feb 1, 2019

W programie Katarzyna Janowska rozmawia z Andą Rottenberg, Gabi Drzewiecką, Justyną Sobolewską, Łukaszem Maciejewskim, Tadeuszem Sobolewskim i Robertem Piaskowskim.