Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 20, 2019

W programie Katarzyna Janowska rozmawia z Mariuszem Trelińskim, Justyną Sobolewską, Kają Klimek, Gabi Drzewiecką, Jackiem Marczyńskim i Edytą Krzemień.


Dec 13, 2019

W programie Katarzyna Janowska rozmawia z Cezarym Ciszewskim, Piotrem "Vienio" Więcławskim i Andrzejem Betlejem.


Dec 6, 2019

W programie Katarzyna Janowska rozmawia z Olgą Chajdas, Leszkiem Lichotą, Justyną Kopińską, Justyną Rutkowską, Anną Włoczek i Andrzejem Lichotą.