Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 24, 2022

Gośćmi Katarzyny Janowskiej w "Rezerwacji" są Andrzej Seweryn, Maria Peszek, Anna Król i Agata Tuszyńska.


Jun 17, 2022

Gośćmi Katarzyny Janowskiej w "Rezerwacji" są Maja Ostaszewska, Michał Zadara, Anna Tatarska i Andrzej Klimczak.


Jun 10, 2022

Gośćmi Katarzyny Janowskiej w "Rezerwacji" są Grażyna Plebanek, Urszula Zajączkowska, Jagoda Szelc, Anna Krotoska i Maciej Miszczak.


Jun 3, 2022

Gośćmi Katarzyny Janowskiej w "Rezerwacji" są Jerzy Skolimowski,Małgorzata Seck i Agata Kulesza.