Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 28, 2024

[WSPÓŁPRACA REKLAMOWA] Zapraszamy na wydanie specjalne programu "Rezerwacja". Katarzyna Janowska i jej goście rozmawiają o "Śnie Maszyny", który powstał ramach w tegorocznej edycji BMW Art Club. Przyszłość to sztuka. O niezwykłej wystawie opowiadają Katarzyna Nestorowicz i Marcin Nowicki czyli NOVIKI, twórcy "Snu Maszyny" oraz Stach Szabłowski - kurator. Kuba Kulesza pokazuje ogród, który jest drugą częścią tego artystycznego wydarzenia. "Sen Maszyny" to interdyscyplinarny projekt artystyczny, składa się z multimedialnego eseju filmowego oraz ogrodu i doświadczenia dźwiękowego. Partnerem projektu jest Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. "Sen Maszyny" jest bezpłatnie dostępny dla publiczności od 28 czerwca do 31 sierpnia 2024 roku.