Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 17, 2021

Gośćmi Katarzyny Janowskiej w "Rezerwacji" są: Gabi Drzewiecka, Paulina Wilk, Bogusław Deptuła, Jacek Marczyński, Jacek Wakar, Marcin Radomski oraz Stach Szabłowski.