Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 18, 2022

Gośćmi Katarzyny Janowskiej w "Rezerwacji" są Agnieszka Holland, Karolina Pasternak, Tadeusz Łysiak i Anna Dzieduszycka.