Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 22, 2019

W programie Katarzyna Janowska rozmawia laureatami 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni: Agnieszką Holland, Olgą Chajdas, Dawidem Ogrodnikiem, Maciejem Pieprzycą, Janem Komasą, Elizą Rycembel, Aleksandrą Konieczną, Bartoszem Bielenią, Zofią Domalik i Sebastianem Stankiewiczem.