Preview Mode Links will not work in preview mode

May 31, 2019

W programie Katarzyna Janowska rozmawia z Agnieszką Holland, Jarosławem Gugałą, Katarzyną Scheer oraz Januszem Stefańskim.