Preview Mode Links will not work in preview mode

May 25, 2018

W programie Katarzyna Janowska rozmawia z Stanisławą Celińską, Orhanem Pamukiem, Olgą Chajdas oraz Martą Pejak.