Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 23, 2018

W programie Katarzyna Janowska rozmawia z Tomaszem Kotem, Grażyną Błęcką-Kolską, Adamem Woronowiczem, Olgierdem Łukaszewiczem, Aleksandrą Konieczną, Gabrielą Muskałą, Agnieszką Smoczyńską, Adrianem Pankiem i Olgą Chajdas.