Preview Mode Links will not work in preview mode

May 18, 2018

W programie Katarzyna Janowska rozmawia z Mariuszem Trelińskim, Dagmarą Swałtek-Niewińską, Anna Zapalec oraz Agnieszką Dwernicką.