Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 20, 2019

W programie Katarzyna Janowska rozmawia z Łukaszem Maciejewskim i Paweł Wilczakiem o filmach "Pan T." i Solid Gold”.