Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 19, 2021

Gośćmi Katarzyny Janowskiej w programie "Rezerwacja" są: Adam Nergal Darski, Juliusz Windorbski, Krystyna Janda i Szymon Kuśmider.