Preview Mode Links will not work in preview mode

May 29, 2018

W programie Katarzyna Janowska rozmawia z Pawłem Pawlikowskim.


May 25, 2018

W programie Katarzyna Janowska rozmawia z Stanisławą Celińską, Orhanem Pamukiem, Olgą Chajdas oraz Martą Pejak.


May 18, 2018

W programie Katarzyna Janowska rozmawia z Mariuszem Trelińskim, Dagmarą Swałtek-Niewińską, Anna Zapalec oraz Agnieszką Dwernicką.


May 11, 2018

W programie Katarzyna Janowska rozmawia z Katarzyną Bondą, Mikołajem Krawczykiem oraz Elwirą Niewierą.


May 2, 2018

W programie Katarzyna Janowska rozmawia z Romanem Polańskim.