Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 25, 2022

Gośćmi Katarzyny Janowskiej w programie "Rezerwacja" są: Michał Żurawski, Joanna Bator oraz Marek Napiórkowski.


Nov 18, 2022

Gośćmi Katarzyny Janowskiej są: Katarzyna Figura, Tomasz Schuchardt i Piotr Zioła.


Nov 4, 2022

Gośćmi Katarzyny Janowskiej są: Bovska i Hauser.