Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 7, 2022

Gośćmi Katarzyny Janowskiej w "Rezerwacji" są Maria Peszek, Michael Hansmeyer, Stach Szabłowski i Zbigniew Preisner.