Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 5, 2018

W programie Katarzyna Janowska rozmawia z Olgą Chajdas, Julią Kijowską, Gawłem Kownackim i Justyną Sobolewską.