Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 1, 2019

W programie Katarzyna Janowska rozmawia z Andą Rottenberg, Gabi Drzewiecką, Justyną Sobolewską, Łukaszem Maciejewskim, Tadeuszem Sobolewskim i Robertem Piaskowskim.